Minimal

use only the necessary

Lihtne

kasuta vaid vajalikku

Modular

make your own set

Paindlik

loo omaenda komplekt

Outdoor

durable for outdoor use

Õuemööbel

vastupidav välitingimustes

No regulation says that cooking outdoors should be uncomfortable.
There is no law that says one can not grill standing straight or should clean vegetables crouched.
And even if there is, ulaelu is made avoiding these rules.
SUMMER IS SHORT, LET’S ENJOY IT!

Üheski määruses pole kirjas, et väljas söögitegemine peab olema ebamugav.
Ei ole seadust, et sirge seljaga ei tohi grillida või et aiast korjatud aedvilju peab puhastama küürutades.
Ja kui ongi, siis Ulaelu on tehtud selliseid reegleid eirates.
SUVI ON LÜHIKE, NAUDIME SEDA!

Ulaelu relates very well to the things you already have in your garden.
Just connect the GARDEN HOSE to the position of the tap and let the WATERING CAN become
a drainpipe: just place it under the work surface
and your washing water will be distributed fairly between the plants.

Ulaelu saab väga hästi läbi sellega, mis su aias juba olemas.
AIAVOOLIKU ülendame kraani ametikohale ning KASTEKANNUST saab äravoolutorustik:
pane vaid kann valamu alla ning pesuvesi jagatakse õiglaselt kõigi peenrataimede vahel.

We don’t know how many guests normally visit you.
Likewise, we don’t know whether you wash items first or sometimes start from chopping.
Therefore, you can choose your Ulaelu worktop’s size and placement for yourself!

Me ei tea, kui palju sinu juures tavaliselt külalisi käib.
Samuti ei tea me, kas sa alati pesed asju esimesena või alustad vahetevahel hakkimisest.
Seepärast saad ISE VALIDA oma Ulaelu tööpinna suuruse ning paigutuse!

Frame

The basis of the outdoor kitchen is a frame onto which it is possible to place different worktops, a sink and/or a grill. The frame is made for one small module + two large modules.

Both the frame and the wooden surface are weatherproof. As the frame is made of aluminium, it’s easy to manoeuvre. Round pipes for easier lifting and hanging grill tools are on both ends of the frame.

dimensions 850 x 610 x 1520 mm
material frame – aluminium, powder coated black RAL 9005 or white RAL 9003; thermo - treated oiled ash grates on the bottom
price 1829 EUR

Raam

Väliköögi aluseks on raam, millele saab peale asetada erinevaid tööpindu, valamu ja/või grilli. Töötasapind moodustub ühest väikesest moodulist + kahest suurest moodulist.

Baasmudeli puhul on raami tööpinnaks puit – see sobib hästi abitööpinnaks või söökide/jookide serveerimiseks. Nii raam kui puidupind on ilmastikukindlad. Kuna raam on valmistatud alumiiniumist, siis on sellega lihtne manööverdada. Kummaski raami otsas on tõstmise hõlbustamiseks ja grilltangide riputamiseks ümarad torud.

raami mõõt 850 x 610 x 1520 mm
materjal raam - alumiinium, pulbervärvitud must RAL 9005 või valge RAL 9003; tasapinnad - termotöödeldud õlitatud saar
hind 1829 EUR

Natural stone worktop

Instead of wood, stone can also be selected as a worktop. The black granite or white composite, stone is not afraid of rain, wine or a knife. The stone surface suits well under a gas cooker, because it is heat resistant and non-flammable.

dimensions large 595 x 595 x 20 mm,
small 295 x 595 x 20 mm
material black granite or white composite, honed surface, honed and chamfered edges
price large 183 EUR, small 96 EUR

Kivist tööpind

Puidu asemel saab tööpinnaks valida ka kivi. Must graniit või valge komposiitkivi on ilmastikukindlad, kivi pind ei karda ei vihma, veini ega leivanuga. Kivipind sobib hästi näiteks gaasipõleti aluseks, kuna on kuumakindel ja mittesüttiv.

mõõt väike 295 x 595 x 20 mm,
suur 595 x 595 x 20 mm
materjal must graniit või valge komposiit, lihvitud pind, lihvitud ja faasitud servad
hind suur 183 EUR, väike 96 EUR

Worktops with drainer

Stone worktop with a drainer is excellent for preparing food, because the groove at the edge of the plate collects the liquid from chopping, stopping it from flowing over the edge of the worktop. Black granite or white composite cutting board is weatherproof, its surface is not afraid of lemon, berries or a chopping knife.

dimensions 595 x 595 x 20 mm
material black granite or white composite, honed surface, honed and chamfered edges
20 mm wide groove and an opening at the edge to pass through the liquid
price stone 243 EUR

Tööpinnad soonega

Soonega kivi on sobiv toidu ettevalmistamiseks, kuna plaadi servades olev soon kogub kokku hakkimisel tekkiva vedeliku ning see ei hakka üle tööpinna ääre voolama. Tööpind on ilmastikukindel, selle pind ei karda ei sidrunit, sõstraid ega hakkimisnuga.

mõõt 595 x 595 x 20 mm
materjal must graniit või valge komposiit, lihvitud pind, lihvitud ja faasitud servad
servas 20 mm laiune renn ja ava vedeliku läbilaskmiseks.
hind kivi 243 EUR

Sink

The sink is for washing vegetables, dishes and hands. There is a groove for the fingers at the bottom edge of the sink for lifting.

The water comes from your own garden hose, which is held in position by a hose holder connected to the frame – this fixes a hose with a diameter up to 20 mm. There is a tap at the end of the hose holder.

The used water can be guided by a hose either to a rainwater drainpipe, flowerbed or ditch. Or it can also be collected into a bucket, and later used for watering tomatoes.

Sink
dimensions 295 x 595 x 130 mm
material black granite or white composite, honed surface
20mm high groove at the bottom edge for lifting
Hose holder
dimensions 400 x 490 x 60 mm
material aluminium, powder coated black RAL 9005 or white RAL 9003
price 888 EUR

Valamu

Aedviljade, taldrikute ja käte loputamiseks on valamu. Raske valamu tõstmiseks on selle allservas sõrmedele jäetud soon.

Vesi tuleb sinu enda aiavoolikust. Selleks et voolik valamu kohal püsiks, on raami külge kinnitatud voolikuhoidja - see fikseerib kuni 20 mm läbimõõduga vooliku. Voolikuhoidja otsas on kraan, millest vett lihtne kinni-lahti keerata.

Kasutatud vee saab voolikuga juhtida kas vihmaveeäravoolu- torustikku, peenrasse või kraavi. Samuti võib kasutatud vee koguda hoopis ämbrisse ja kasta sellega hiljem näiteks tomateid.

Valamu
mõõt 295 x 595 x 130 mm
materjal must graniit või valge komposiit, lihvitud pind
allservas 20 mm kõrgune soon tõstmiseks
Voolikuhoidja
mõõt 400 x 490 x 60 mm
material alumiinium, pulbervärvitud must RAL 9005 või valge RAL 9003
hind 888 EUR

Grill

The charcoal grill is so big that it allows to cook both meat and vegetables at the same time. The grill box is made of steel. There is a groove for fingers at the bottom edge of the grill for lifting. The cooking grate is made of stainless steel. The size of the grill allows you to make your charcoal from firewood. The lid protects the inside of the grill from rain and dust.

dimensions 595 x 595 x 180 mm
material steel tin + steel inner ash catcher, coated by heat resistant paint, black
20mm high groove at the bottom edge
price 687 EUR

Söegrill

Grill on nii suur, et sellel saab korraga küpsetada nii liha kui aedvilju. Grillkast on valmistatud terasplekist, selle tõstmiseks on allservas sõrmedele jäetud soon. Grillrest on roostevabast terasest. Grilli suurus võimaldab ise lõkkepuudest sütt valmistada. Vihma ja puusodi eest kaitseb grilli kaas.

mõõt 595 x 595 x 180 mm
materjal terasplekk, värvitud kuumakindla värviga, must
allservas 20 mm kõrgune soon tõstmiseks
hind 687 EUR

Skewers

The skewers are especially designed for the use on Ulaeluʼs charcoal grill. They are long enough to cook food over the complete width of the grill.

material made from stainless steel
price 1 pc - 12 EUR

Grillvardad

Grillvardad on spetsiaalselt valmistatud Ulaelu grilli jaoks - need on piisavalt pikad, et toetuda grillkasti servadele.

materjal valmistatud roostevabast terasest
hind 1 tk - 12 EUR

Firewood rack

The firewood rack is for storing firewood. It is easy to lift as it is made of aluminium; the top and bottom are covered with stone and thermo-treated wood grate.

dimensions 280 x 611 x 1530 mm
material frame – aluminium, powder coated black RAL 9005 or white RAL 9003; stone worktop on the bottom, thermo-treated ash or black granite on the top
price 490 EUR

Puuriit

Lõkkepuude hoidmiseks on puuriit. Kerge tõsta, kuna valmistatud alumiiniumist, tasapindadeks on kivi ja termotöödeldud puitrest.

mõõt 280 x 611 x 1530 mm
materjal raam - alumiinium, pulbervärvitud must RAL 9005 või valge RAL 9003; tasapinnad - termotöödeldud saar ja must graniit või valge komposiit
hind 490 EUR

Outdoor kitchen combinations:

Ulaelu väliköögi kombinatsioonid:

Combination 1 (2161 EUR)
small wooden worktop
2 x large wooden worktop
Kombinatsioon 1 (2161 EUR)
väike puidust tööpind
2 x suur puidust tööpind
Combination 2 (2351 EUR)
small stone worktop
stone worktop with drainer
large stone worktop
Kombinatsioon 2 (2351 EUR)
väike kivist tööpind
kivist tööpind soonega
suur kivist tööpind
Combination 3 (2981 EUR)
sink and hose holder
2 x large wooden worktop
Kombinatsioon 3 (2981 EUR)
valamu ja voolikuhoidja
2 x suur puidust tööpind
Combination 4 (3083 EUR)
sink and hose holder
2 x large stone worktop
Kombinatsioon 4 (3083 EUR)
valamu ja voolikuhoidja
2 x suur kivist tööpind
Combination 5 (3143 EUR)
sink and hose holder
stone worktop with drainer
large stone worktop
Kombinatsioon 5 (3143 EUR)
valamu ja voolikuhoidja
kivist tööpind soonega
suur kivist tööpind
Combination 6 (2795 EUR)
small stone worktop
large stone worktop
charcoal grill
Kombinatsioon 6 (2795 EUR)
väike kivist tööpind
suur kivist tööpind
söegrill
Combination 7 (2855 EUR)
small stone worktop
stone worktop with drainer
charcoal grill
Kombinatsioon 7 (2855 EUR)
väike kivist tööpind
kivist tööpind soonega
söegrill
Combination 8 (3587 EUR)
sink and hose holder
large stone worktop
charcoal grill
Kombinatsioon 8 (3587 EUR)
valamu ja voolikuhoidja
suur kivist tööpind
söegrill
Combination 9 (3647 EUR)
sink and hose holder
stone worktop with drainer
charcoal grill
Kombinatsioon 9 (3647 EUR)
valamu ja voolikuhoidja
kivist tööpind soonega
söegrill
Firewood rack (490 EUR) Puuriit (490 EUR)

In order to fix the bench and table legs
we implemented the power that works more reliably than any bolt or brace – GRAVITATION.
The legs will be fixed exactly on the right height by the materials’ own weight.

Pingi- ja lauajalgade kinnitamiseks rakendasime tööle jõu,
mis teeb oma tööd usaldusväärsemalt kui ükski polt või klamber - GRAVITATSIOONI.
Jalad fikseerib täpselt õigel kõrgusel materjali enda raskus.


Assembling the ulaelu bench is like... A CHILD’S PLAY.


Ulaelu pingiga toimetamine on nagu... LAPSEMÄNG.

Table and bench

Ulaelu table consists of seven oiled ash or oak boards 140 x 40 x 2600 mm and two table legs. The table’s functioning principle is based on gravitation. The weight of the boards fixes the legs exactly on the right height. The bench is a reduced version of the table consisting of two boards and smaller legs.

The centre board has a hole in the middle, which allows to stick through the computer or lamp wire or sunshade or umbrella.

dimensions of the table 1015 x 2600 x 740 mm
material of the table top oiled ash or oak
dimensions of the table legs 1080 x 875 mm
material of the legs steel tube, diametre 40 mm, powder coated black RAL 9005 or white RAL 9003
dimensions and material of the bench 290 x 2600 x 450 mm; oiled ash or oak
material of the seat oiled ash or oak
dimensions of the bench legs 380 x 580 mm
material of the legs steel tube, diametre 40 mm, powder coated black RAL 9005
price table 1658 EUR, bench 546 EUR

Laud ja pink

Ulaelu laud koosneb seitsmest õlitatud saare - või tammeplangust 140 x 40 x 2600 mm ning kahest lauajalast. Laua toimimispõhimõte rajaneb gravitatisoonil. Plankude raskus fikseerib jalad täpselt õigel kõrgusel.

Keskmisel lauaplangul on keskel ava, millest võib läbi pista arvuti- või valgustijuhtme või päiksevarju... või vihmavarju. Pink koosneb kahest plangust ja väiksematest samal põhimõttel toimivatest jalgadest.

Laua mõõdud ja materjal 1015 x 2600 x 740 mm; õlitatud saar või tamm
Lauajalgade mõõdud 1080 x 875 mm
Lauajalgade materjal valmistatud terastorust diameetriga 40 mm, pulbervärvitud must RAL 9005 või valge RAL 9003
Pingi mõõdud ja materjal 290 x 2600 x 450 mm; õlitatud saar või tamm
Pingijalgade mõõdud 380 x 580 mm
Pingijalgade materjal valmistatud terastorust diameetriga 40 mm, pulbervärvitud must RAL 9005 või valge RAL 9003
hind laud 1658 EUR, pink 546 EUR

Table and bench legs

It is possible to order the table and bench legs also separately, so you can use your own wooden boards or just be creative.

dimensions of the table legs 1080 x 875 mm
dimensions of the bench legs 380 x 580 mm
material of the legs steel tube, diametre 40 mm, powder coated black RAL 9005 or white RAL 9003
price table legs 159 EUR, bench legs 116 EUR

Laua- ja pingijalad

Pakume laua- ja pingijalgu ka eraldi. Nii saad ära kasutada näiteks kuurinurgas konutavad ehitusest järele jäänud plangud või olla muudmoodi loominguline.

lauajalgade mõõdud 1080 x 875 mm
pingijalgade mõõdud 380 x 580 mm
laua- ja pingijalgade materjal valmistatud terastorust diameetriga 40 mm, pulbervärvitud must RAL 9005 või valge RAL 9003
hind lauajalad 159 EUR, pingijalad 116 EUR

Lawn protection discs

If you wish to place the table/bench on the lawn or any other softer surface then special disks can be placed under the legs which distribute the weight of the table/bench on the wider area. That way the table/bench will not sink into the mud or sand.

dimensions d140mm
material stainless steel
price 4 pcs - 60 EUR

Disketid

Kui on soov laud/pink asetada murule või muule pehmemale pinnasele, siis võib jalgade alla asetada spetsiaalsed disketid, mis laua/pingi raskuse suurema ala peale jaotab. Nii ei vaju laud/pink mutta.

mõõt d140mm
materjal roostevaba teras
hind 4 tk - 60 EUR

Kaido Kivi
disain/tootmine design/production design/produktion design/produktion design/produksjon suunnittelu/tuotanto design/produktion
+372 509 2563
kaido@ulaelu.com

Hannele Kivi
müük sales manager salgsleder verkaufsleiter salgssjef myyntipäällikkö sales manager
+372 553 7331
hannele@ulaelu.com

Raul Tiitus
disain/tootmine design/production design/produktion design/produktion design/produksjon suunnittelu/tuotanto design/produktion
+372 505 1466
raul@ulaelu.com

Airi Kana
eksport export manager eksportleder exportleiter eksportsjef vientipäällikkö export manager
+372 515 5526
airi@ulaelu.com